Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Sáu 2016 11:07:00

Thời gian giao dịch từ ngày 16/6/2016

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 365.386 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Gián tiếp kiểm soát

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 415.386 CP, tỷ lệ 0,03%

Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh  và  thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 16/6/2016 đến ngày 15/7/2016

Tải file gốc

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi