Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 25 Tháng Bảy 2016 07:29:00

Thời gian hiệu lực: 22/07/2016

Ngày 21/07/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn số 8369/VSD-ĐK ngày 21/07/2016 về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán VNM.

Căn cứ công văn số 4734/UBCK-PTTT ngày 20/7/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đề nghị của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán VNM từ 49% lên 100%.

Thời gian hiệu lực: 22/07/2016

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi