Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 03 Tháng Mười 2019 17:38:00

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về việc được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM-HSC-MET01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191003_20191003--VNM.6.5M.SSI.C.EU.Cash01--CBTT-Giay-CN-chao-ban-CW.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi