Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 11 Tháng Mười Một 2019 17:35:00

CVNM1901 Báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam công bố báo cáo kết quả phân phối bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CVNM1901) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191111_20191111--CVNM1901--BCKQPH-bo-sung-dot-2.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi