Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai 2019 17:34:00

CVNM1906 Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM1906

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2019.01 (mã CK: CVNM1906) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191220_20191220--CVNM1906--QD-chap-thuan-niem-yet-CW.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi