Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Sáu 2020 23:30:00

Doanh nghiệp đề ra kế hoạch doanh thu giảm 10% và lợi nhuận giảm 36%.

  • Năm 2019, công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 15% tiền mặt.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT Công ty Chứng khoán Bản Việt (HoSE: VCI) sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 gồm doanh thu 1.390 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng; lần lượt giảm 9,7% và giảm 35,7% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến 10-15%.

Kế hoạch kinh doanh của Chứng khoán Bản Việt được đề ra dựa trên dự đoán VN-Index cuối năm 2020 dao động quanh 800 điểm.

Dịch Covid-19 bùng phát triên toàn cầu đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính toàn cầu và thị trường Việt Nam. VN-Index chốt quý I tại 662,53 điểm, giảm 31% so với đầu năm. Mức giảm này đã khiến vốn hóa các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE bị thổi bay hơn 970.000 tỷ đồng.

Theo đó, nhiều công ty chứng khoán kinh doanh thu lỗ hoặc sụt giảm lợi nhuận. Bản Việt cũng không ngoại lệ khi lợi nhuận quý I chỉ đạt 118,5 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2019, công ty đạt lãi sau thuế 693 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước. Với kế quả này, HĐQT trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% vốn điều lệ, tương đương mức thanh toán 246,6 tỷ đồng.

Ngày 25/5, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quang Bảo và từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Đặng Ngọc Thảo Uyên. Do vậy, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên sắp tới HĐQT sẽ trình cổ đông bầu bổ sung 2 thành viên độc lập vào HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát.

Cuối cùng, HĐQT trình cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ mua từ nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP cho nhân viên công ty với giá 12.000 đồng/cp và chào bán 1,2 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động và giảm nợ vay ngân hàng.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi