Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tổ Quốc | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Bảy 2020 10:19:00

Chứng khoán Bản Việt sẽ chi khoảng 246 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Ngày 17/7 tới đây CTCP Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 3/8/2020.

Như vậy với hơn 164 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Chứng khoán Bản Việt sẽ chi khoảng 246 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Năm 2019 Chứng khoán Bản Việt đạt 1.541 tỷ đồng doanh thu hoạt động. Lợi nhuận trước thuế đạt 855 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 693 tỷ đồng. Với kết quả này, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dành hơn 246 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 15% cho cổ đông.

Năm 2020 Chứng khoán Bản Việt đặt mục tiêu đạt 1.390 tỷ đồng doanh thu hoạt động. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 35,7% so với lợi nhuận thực hiện năm 2019, ước đạt 550 tỷ đồng.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi