Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Bảy 2020 07:51:00

Ngày chốt quyền là 30/9.

  • Công ty tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20% với ngày thực hiện là 15/10.
  • Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 5:1.

Vinamilk (HoSE: VNM) công bố ngày 30/9 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, công ty sẽ tạm ứng cổ tức tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp) với ngày thực hiện là 15/10. Hiện doanh nghiệp ngành sữa đang có 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương đương với số tiền thanh toán là 3.483 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cổ đông thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó, tạm ứng cổ tức đợt 1 là 20%. Đợt 2 là 10%, chốt ngày 31/12 và thanh toán ngày 26/2/2021. Phần cổ tức còn lại do ĐHĐCĐ năm 2021 quyết định.

Về cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phát hành là 5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới. Như vậy, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm khoảng 3.483 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng cho thấy doanh thu thuần đạt 29.648 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 5.861 tỷ đồng, tăng gần 3%. Vinamilk hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi