Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

DTCK | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 19 Tháng Tám 2020 10:51:00

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã chứng khoán VCI – sàn HOSE) vừa công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2020.

Theo đó, VCSC dự kiến phát hành 1,2 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 12 tỷ đồng. Giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện từ ngày 20/8 đến ngày 31/8/2020.

Mục đích của đợt phát hành cổ phiếu ESOP nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên; gắn liền lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động; khuyến khích cán bộ nhân viên hăng say công tác chuyên môn và thu hút nhân tài, giữ chân những cán bộ nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 18/8, cổ phiếu VCI giảm nhẹ 0,5%, đứng tại mức giá 21.600 đồng/CP. Như vậy, số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành có mức giá chưa bằng 1/2 thị giá hiện tại của VCI.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, VCSC ghi nhận doanh thu hoạt động 785,92 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 4,66% so với cùng kỳ, đạt hơn 400 tỷ đồng, hoàn thành 72,73% mục tiêu cả năm (550 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 323,63 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,42% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý II/2020, dư nợ các khoản cho vay và phải thu của VCSC chỉ còn 2.023 tỷ đồng, giảm khoảng 800 tỷ đồng so với quý trước.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi