Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 12 Tháng Năm 2022 16:44:00

VCI: Thông báo ký kết thành công hạn mức vay tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo ký kết thành công hạn mức vay tín dụng từ các ngân hàng nước ngoài như sau:


Tài liệu đính kèm
 50241_ac-NH-Nuoc-Ngoai.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi