Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Hai 2018 09:18:00

VCI: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180226_20180223--VCI--NQ-HDQT-Ve-Chot-DS-To-Chuc-DHDCD-Thuong-Nien-Nam-2018.pdf
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi