Tìm theo Mã CK A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Q X Y Z
Tổng quan  Cập nhật lần cuối lúc 15:30  
TTM: Trượt 4 quý gần nhất LAG: Trượt 4 quý trước MRY:Năm tài chính gần nhất LFY: Năm tài chính trước


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi