Trung tâm phân tích
{关键字}Quay lại

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Chúng tôi điều chỉnh giảm 6,9% giá mục tiêu xuống còn 36.400 đồng/CP nhưng duy trì khuyến nghị MUA cho Tổng CTCP Bảo Minh (BMI).

Giá mục tiêu của chúng tôi phản ánh (1) mức điều chỉnh giảm 7,2% tổng LNST giai đoạn 2022-2023 và (2) mức giảm P/B mục tiêu từ 1,7 lần xuống 1,6 lần.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 7,2% tổng thu nhập ròng giai đoạn 2022-2023 chủ yếu do (1) mức giảm 24,9% tổng thu nhập tài chính ròng ảnh hưởng (2) mức tăng 30,3% lợi nhuận từ HĐKD do tỷ lệ kế hợp năm 2022 và 2023 lần lượt giảm 1,6 điểm % và 0,8 điểm %. 

Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi