Hỗ Trợ

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ ETF/ chứng quyền được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

- Giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập. 

-Quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá: Tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

-Thời gian giao dịch: 

  • Khớp lệnh liên tục: 9h15-11h30 và 13h00-14h30
  • Giao dịch thỏa thuận: 9h15-11h30 và 13h00-15h

- Thời gian thanh toán: T+2.

- Cách thức đặt lệnh:

  • Đặt trên phần mềm trực tuyến: V-Pro, V-Web, VCI Mobile 
  • Đặt lệnh thông qua nhân viên môi giới (028) 8882 6868

Quý khách vui lòng tham khảo thêm các câu giải đáp của HOSE: (CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH LÔ LẺ (CBTT).pdf)


Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi