Trung tâm phân tích
{关键字}Quay lại

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

- Chúng tôi giảm giá mục tiêu cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) thêm 2,6% còn 33.500 đồng/CP nhưng nâng khuyến nghị từ BÁN lên KÉM KHẢ QUAN vì giá cổ phiếu DIG đã giảm 24% trong 3 tháng qua. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi so với mức trước đây là 34.400 đồng/CP (đã điều chỉnh theo đợt chia cổ tức cổ phiếu 17% và cổ phiếu thưởng 5% vào tháng 7/2022) chủ yếu đến từ giả định lãi suất phi rủi ro cao hơn 0,5 điểm phần trăm của chúng tôi, được bù đắp một phần bởi số dư nợ vay ròng thấp hơn tính đến cuối quý 2/2022. 

- Chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 thêm 3% còn 998 tỷ đồng (đi ngang so với năm 2021) chủ yếu do dự báo chi phí lãi vay cao hơn. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng việc bàn giao tại các dự án Nam Vĩnh Yên và Vị Thanh sẽ hỗ trợ cho dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 của chúng tôi trong khi chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận thoái vốn thấp hơn so với cùng kỳ trong năm 2022. 


Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi