Hỗ Trợ

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

VCSC sẽ thông báo đến quý nhà đầu tư về việc phát hành CW. Nhầ đầu tư đăng ký mua tại Chi nhánh hoặc các Phòng GD của VCSC

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Mua/bán chứng quyền đã niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán: Sau khi phát hành CW sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán HCM, Quý khách có thể mua/bán CW như mua/bán Chứng khoán cơ sở hoặc có thể nắm giữ đến đáo hạn.

Thời gian thanh toán bù trừ: T+2 ngày

Nếu giữ CW đến đáo hạn, NĐT sẽ được thanh toán phần lãi chênh lệch (Tham khảo việc CW đến ngày đáo hạn)

Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi