Hỗ Trợ

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Phí giao dịch HDTL bao gồm 3 loại phí:

1.Phí giao dịch của VCSC:

 Phí giao dịch VCSC 5.000 VND/Hợp đồng đóng/ mở/ đáo hạn

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01.06.2019 đến khi có thông báo thay đổi mớ

2.Phí trả cho Sở Giao Dịch Hà Nội (HNX) áp dụng từ 01/04/2020 đến 31/08/2020

 Phí giao dịch 2.700 đồng/ Hợp đồng/ lần giao dịch (không áp dụng cho hợp đồng đáo hạn)

 

3.Phí trả cho Trung Tâm lưu ký (VSD)

 Phí quản lý vị thế 2 550 đồng / Hợp đồng/ ngày
 Phí quản lý tài sản ký quỹ 0.0024% * (Giá trị lũy kế số dư tài khoản ký quỹ / tháng)
 Tối đa : 1.600.000 đồng/ tháng
 Tối thiểu: 100.000 đồng/tháng

 Phí quản lý vị thế : Tính cuối mổi ngày và vẫn tính trên ngày nghỉ.

Ví dụ:

Cuối ngày thứ 6, Nhà đầu tư có 10 vị thế mở, phí quản lý vị thế sẽ thu là:

Phí quản lý vị thế của ngày thứ 6 = 10 * 2,550đ = 25,500đ

Phí quản lý vị thế của ngày thứ 7 = 10* 2,550đ = 25,500đ

Phí quản lý vị thế của ngày chủ nhật = 10 * 2,550đ = 25,500đ

Tổng phí quản lý vị thế phải thu cho ngày thứ 6 = 76,500đ (VCSC sẽ thu trước 9h00 sáng ngày thứ 2 của tuần kế tiếp)

Phí quản lý tài sản ký quỹ

Đầu ngày nộp tiền ký quỹ và cuối ngày rút ký quỹ về, Tài khoản ký quỹ cuối ngày = 0 thì Không bị tính phí quản lý tài sản ký quỹ. 16h00 là hạn cuối trong ngày để Nhà đầu tư rút tiền ký quỹ về. Số tiền chưa được thực hiện rút thành công vẫn bị tính phí quản lý tài sản ký quỹ.

Giao dịch phát sinh lỗ, dù đã đóng hết vị thế, cuối ngày không thể rút toàn bộ tiền trên Tài khoản ký quỹ về thì nhà đầu tư vẫn bị tính phí quản lý tài sản trên số tiền đang ký quỹ không rút được. Tài khoản phái sinh của nhà đầu tư không đủ tiền để thanh toán phí tại thời điểm thu phí VCSC sẽ rút tiền từ

Tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư. Trong trường hợp không thể rút hoặc rút không đủ từ số dư tiền trên Tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư,VCSC sẽ đóng vị thế bắt buộc để thanh toán.

Ngoài ra, trong quá trình giao dịch HDTL, Nhà đầu tư còn phải trả thêm:

  • Phí nộp/rút ký quỹ cho Ngân hàng: 5.500 VNĐ/ lần
  • Thuế thu nhập cá nhân là 0.05%/giá trị giao dịch theo tỷ lệ ký quỹ VSD

Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi