Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Dư mua nhiều nhất

Tên công ty KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
CHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung 106.900 86.600 94.800 27.500 26.700 26.800 -
D2D Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 106.700 68.100 152.000 36.750 34.650 34.650 -
KPF Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh 105.100 53.400 59.100 15.850 14.250 15.600 -
BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 104.200 64.900 40.700 63.000 61.000 61.100 -
TCL Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng 103.100 79.700 79.000 35.800 35.000 35.200 -
FIR Công ty Cổ phần Địa ốc First Real 101.900 476.700 292.600 45.100 44.100 44.800 -
SBA Công ty Cổ phần Sông Ba 101.700 85.700 69.600 27.500 25.000 26.700 -
DXS Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh 101.200 97.700 189.400 21.000 20.400 20.850 -
BMC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định 99.200 285.800 367.700 20.700 19.650 20.250 -
VNL Công ty Cổ phần Logistics Vinalink 98.300 45.400 37.100 23.500 23.000 23.250 -
IBC Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings 95.000 76.600 592.600 19.300 19.100 19.100 -
LM8 Công ty Cổ phần Lilama 18 94.800 4.500 5.700 13.350 12.150 13.000 -
DHA Công ty Cổ phần Hóa An 94.300 89.300 98.400 39.450 37.000 37.450 -
DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 92.000 24.700 27.900 24.800 24.100 24.700 -
TCO Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải 91.300 28.300 67.700 10.600 10.100 10.200 -
SHA Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 90.900 89.900 31.900 5.500 5.300 5.300 -
GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế 89.700 114.000 100.600 11.200 10.850 11.000 -
SHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam 88.400 58.100 11.500 28.000 27.400 27.600 -
GMC Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn 83.700 18.900 34.700 18.500 17.300 17.550 -
HPX Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát 78.200 14.000 388.700 26.000 25.500 25.800 -

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/09/2022 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi