Trung tâm phân tích
{关键字}Quay lại

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)  trong khi giảm giá mục tiêu thêm khoảng 2%.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi đến từ 1) mức giảm 53% của chúng tôi đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2022, tương ứng với dự báo lợi nhuận thấp hơn cho đội giàn khoan tự nâng (JU), với giả định chi phí hoạt động cao hơn và 2) dự báo lãi suất phi rủi ro cao hơn 50 điểm cơ bản. Trong khi đó, chúng tôi gần như giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2026.

Sự phục hồi gần đây của thị trường JU Đông Nam Á và hiệu suất hoạt động khiến chúng tôi tăng dự báo giá thuê ngày trung bình của giàn JU trong giai đoạn 2023-2026 cho PVD. Tuy nhiên, theo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 thấp, chúng tôi dự báo chi phí hoạt động cho các hợp đồng khoan quốc tế của PVD sẽ cao hơn và từ đó làm tăng chi phí tiền mặt hoạt động trung bình trong giai đoạn 2023-2026. Do đó, chúng tôi gần như giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2026. 

Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi