Tin tức

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tin đấu giá
27/06/2022

VCSC thông báo thông tin chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

  • Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long
  • Địa chỉ: 91-93 Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
  • Điện thoại: (84-270) 3823 759                  Số fax: (84-270) 3833 285
  • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình công ích
  • Vốn điều lệ: 26.535.500.000 đồng
  • Vốn của SCIC: 19.377.700.000 đồng (tương ứng 73,03% vốn điều lệ)
  • Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh cả lô: Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long.
  • Tổ chức tư vấn:  Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Loại cổ phần chào bán Cổ phần phổ thông
Tổng số lô cổ phần chào bán cạnh tranh 01 lô
Số lương cổ phần/lô cổ phần1.937.770 cổ phần
Giá khởi điểm 1 lô cổ phần75.285.000.000 đồng
Mệnh giá10.000 đồng/cổ phần
Bước giá1.000.000 đồng/ lô cổ phần
Hình thức bánChào bán cạnh tranh công khai cả lô cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước 1.937.770 cổ phần
Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước 1.937.770 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa 0 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần bán1.937.770 cổ phần (chiếm 73,03% vốn điều lệ)
 Tỉ lệ đặt cọc 10% giá khởi điểm

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 Thời gianNgàyĐịa điểm
Đăng ký đấu giá và nộp cọc08h00 - 16h0027/06/2022 – 08/07/2022 tại VCSC
Nộp phiếu tham dự đấu giáTrước 15h0014/07/2022 tại VCSC
Tổ chức chào bán15h0018/07/2022 tại HOSE
Nộp tiền mua cổ phần 
19/07/2022 – 25/07/2022
 
Hoàn trả tiền cọc
19/07/2022 – 25/07/2022

3. Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số: 0011002550084

Của: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Tại: VCB - Sở giao dịch

Nội dung: Nộp cọc Địa ốc Vĩnh Long <Tên Nhà Đầu tư> <CMND/GPDKKD (ngày và nơi cấp)> <Số lượng>

static/file/20220624_20220424-DiaocVinhLong-TBChaobancanhtranh.html

static/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-BanCBTT.html

static/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-BCTCdakiemtoan2020.html

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãistatic/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-BCTCdakiemtoan2021.html

static/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-BCTCquýInăm2022.html

static/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-Dieuletochuccty.html

static/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-GiayCNDKKD.html

static/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-GiayCNsohuuCP.html

20220624_20220624 - Dia oc Vinh Long - Mau don.docx

static/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-NQ22cuaSCICvephuongthucbanCP.html

static/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-QD62cuaSCICveviecbanCP.html

static/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-Quychechaobancanhtranh.html

static/file/20220624_20220624-DiaocVinhLong-Quyetdinhso1001QD-TTg.htmlPowered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi