Tin tức

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tin đấu giá
26/05/2022

1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Thăng Long - CTCP
 • Địa chỉ: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và công nghiệp; Dịch vụ phụ trợ xây dựng cầu đường; ....
 • Vốn điều lệ: 419.080.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 194.565.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:10.500.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:10.500.000 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm lô cổ phần

194.565.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

10.500.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

10.500.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm


2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

26/05/2022-14/06/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

17/06/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

21/06/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

21/06/2022-27/06/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

21/06/2022-27/06/2022

VCSC

           

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. quy che dau gia.docx

static/file/2.BanCBTT1.html

static/file/3.Quyetdinhso1001cuaThutuong.html

static/file/4.Quyetdinhso67vvpheduyetPACNV.html

static/file/5.GiaychungnhanDKKDcuaTTL.html

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãistatic/file/6.XacnhansohuuCPcuaTTL.html

static/file/7.Thongbaoso990UBQLVNN.html

static/file/8.BCTCHN2021.html

static/file/8.1BCTCrieng2021.html

static/file/8.2BCTCriengQuyI.2022.html

static/file/8.3BCTChopnhatQuyI.2022.html

Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi