Tin tức

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tin đấu giá
22/04/2022

1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
 • Địa chỉ: Phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hóa chất, ...
 • Vốn điều lệ: 109.880.590.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm: 66.046 đồng/cổ phần
 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.922.000 cổ phần
 • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.922.000 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
    

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Giá khởi điểm

66.046 đồng/cổ phần

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Bước giá

100 đồng

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa

1.922.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

1.922.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm


2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

21/04/2022-11/05/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

17/05/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

19/05/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

19/05/2022-26/05/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

24/05/2022-26/05/2022

VCSC

         

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá


0. Quy che dau gia hoa chat viet tri.docx

static/file/BanCBTTchuyennhuongvonVINACHEMtaiHVT.html

static/file/BCTCkiemtoannam2020HVT.html

static/file/BCTCkiemtoannam2021HVT.html

static/file/Chungthuthamdinhgia.html

static/file/CV135XacNhanSoHuuCoPhanVINACHEM.html

static/file/DieuletochucvahoatdongHVT.html

static/file/GiayDKKDThayDoiLan11HVT.html

static/file/QD1605_01_2018TTCP.html

static/file/QD2603_03_2022VINACHEM.html

static/file/Vanban53614_04_2021UBQLV.html

static/file/Vanban237505_05_2021VPCP.html

Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi