Tin tức

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tin đấu giá
12/05/2022

1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên
  • Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
  • Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại đất, hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp ...
  • Vốn điều lệ: 140.833.570.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm theo lô cổ phần: 316.213.000.000 đồng/ lô cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 13.919.957 cổ phần
  • Nhà đầu tư nước ngoài không được tham dự đấu giá
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm lô cổ phần

316.213.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

13.919.957 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá: 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 15h30

12/05/2022-01/06/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

06/06/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

08/06/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

08/06/2022-14/06/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

08/06/2022-15/06/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

static/file/Bancongbothongtin.html

static/file/BCTCkiemtoan2019.html

static/file/BCTCkiemtoan2020.html

static/file/BCTCkiemtoan2021.html

static/file/CV990UBQLVbanvonnhanuoctheoQD1001.html

static/file/CV3807.VPCP.DMDNgiahanquyetdinh1001.html

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãistatic/file/DieuleHTTN.html

static/file/DKKDHTTN.html

static/file/GiaychungnhansohuucophancuaSCICtaiHTTN.html

static/file/NQHDTVpheduyetphuonganchuyennhuongcuaSCICtaiHTTN.html

static/file/QdpheduyetphuonganbancophancuaSCICtaiHTTN.html

Quy che dau gia co phan CTCP Phat trien ha tang KCN Thai Nguyen.docx

static/file/Quyetdinhso1001QD-TTg.html 

Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi