Tin tức

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tin đấu giá
11/07/2022

1. Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 • Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên
 • Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công 1, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
 • Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê lại đất, hạ tầng khu công nghiệp; Cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp ...
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm theo lô cổ phần: 316.213.000.000 đồng/lô cổ phần 
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Số lượng cổ phần chào bán: 13.919.957 cổ phần, tương đương 01 (một) lô cổ phần
 • Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán
 • Nhà đầu tư nước ngoài không được tham dự chào bán cạnh tranh
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm lô cổ phần

316.213.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

13.919.957 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm


2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

11/07/2022-29/07/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

03/08/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

05/08/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

05/08/2022-11/08/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

05/08/2022-11/08/2022

VCSC

Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

static/file/BCTCkiemtoan2019..html

static/file/BCTCkiemtoan2020..html

static/file/BCTCkiemtoan2021..html

static/file/CBTTchaobancanhtranh.html

static/file/CV990UBQLVbanvonnhanuoctheoQD1001..html

static/file/CV3807.VPCP.DMDNgiahanquyetdinh1001..html

static/file/DieuleHTTN..html

static/file/DKKDHTTN..html

static/file/GiaychungnhansohuucophancuaSCICtaiHTTN..html

static/file/NQHDTVpheduyetphuonganchuyennhuongcuaSCICtaiHTTN..html

Phu luc 1 Danh sach dai ly chao ban canh tranh..docx

static/file/QDchaobancanhtranhcophancuaSCICtaiHTTN..html

Quy che chao ban canh tranh..docx

static/file/Quyetdinhso1001QDTTg..html

Thong bao chao ban canh tranh..docx

Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi