Tin tức

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tin đấu giá
26/08/2022

1. Thông tin doanh nghiệp:

  • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
  • Tên doanh nghiệp đấu giá:  Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
  • Địa chỉ: Số 52 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường ...
  • Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Giá khởi điểm : 1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần
  • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 56.949.500 cổ phần
  • Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
  • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm 

1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

56.949.500 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

0 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm

 

2. Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá 

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

29/08/2022-16/09/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

21/09/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

23/09/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

23/09/2022-29/09/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

23/09/2022-29/09/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. Quy che dau gia (5).docx

static/file/2.BanCBTT.html

static/file/3.QDpheduyetphuonganchaoban.html

static/file/4.QDso1001cuaThuTuong.html

static/file/5.QD908cuaTTCP.html

static/file/6.Tylesohuutoida.html

static/file/7.dieule.html

static/file/8.Giaychungnhansohuucophan.html

static/file/9.GiayDKKD.html

static/file/10.2019BCTC-HN.html

static/file/11.2019BCTC-me.html

static/file/12.2020BCTC-HN.html

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãistatic/file/13.2020BCTC-rieng.html

static/file/14.2021BCTCHN.html

static/file/15.2021BCTCMe.html

static/file/16.2022bctc2congtyme.html

static/file/17.2022bctc2hn.html

Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi