Tin tức

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

Tin đấu giá
18/07/2022

1.Thông tin doanh nghiệp:

 • Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
 • Tên doanh nghiệp đấu giá:  Tổng Công ty Thăng Long - CTCP
 • Địa chỉ: Số 72 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải và công nghiệp; Dịch vụ phụ trợ xây dựng cầu đường; ....
 • Vốn điều lệ: 419.080.000.000 đồng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Giá khởi điểm theo lô cổ phần: 194.565.000.000 đồng/lô cổ phần 
 • Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
 • Số lượng cổ phần chào bán: 10.500.000 cổ phần
 • Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán
 • Nhà Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 10.500.000 cổ phần
 • Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

Giá khởi điểm lô cổ phần

194.565.000.000 đồng/lô cổ phần

Bước giá

1.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

10.500.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua

10.500.000 cổ phần

Tỉ lệ đặt cọc

10% giá khởi điểm


2.Thời gian đăng ký, nộp tiền, nộp phiếu đấu giá

 

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Đăng ký và nộp tiền

8h00 – 16h

18/07/2022-03/08/2022

VCSC

Nộp phiếu tham dự đấu giá

Trước 16h00

08/08/2022

VCSC

Tổ chức đấu giá

09h00

10/08/2022

HNX

Nộp tiền mua cổ phần

Trước 16h00

10/08/2022-16/08/2022

VCSC

Hoàn trả tiền cọc

 

10/08/2022-16/08/2022

VCSC


Tài khoản nộp cọc đấu giá

Tài khoản số:  1221 0000 634896

Chủ tài khoản: Công ty CP Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà nội

Tại: NH Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành 

Nội dung: Tên Nhà Đầu tư – CMND – số lượng nộp cọc đấu giá – Tên Công ty đấu giá

1. Quy che dau gia (4).docx

static/file/6.Xacnhansohuucophan.html

static/file/5.Thongbaoso990UBQLVNN..html

static/file/4.QDso1001cuaThuTuong..html

static/file/3.QDso185vvpheduyetphuonganchaoban..html

static/file/2.BanCBTT..html

static/file/7.GiayDKKD.html

static/file/8.BCTCHN2021..html

static/file/9.BCTChopnhatQuyI.2022..html

static/file/10.BCTCrieng2021..html

static/file/11.BCTCriengQuyI.2022..html

Powered by Froala Editor

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi